Джелато - Ажилд орох анкет
Санамж:
1. “Итали Зайрмаг ХХК”-д ажилд орохыг хүссэн өргөдлийг хүлээж авснаар өргөдөл гаргагчийн өмнө ямар нэгэн үүрэг, хариуцлага хүлээхгүй.
2. Өргөдлийн шалгаруулалтанд тэнцсэн тохиолдолд утсаар холбогдож хариу өгөх буюу өргөдөл гаргач бүрт хариуг мэдэгдэхгүй.
3. Анкетийг бөглөхдөө бүх асуултад товч тодорхой хариулж, товчилсон үг хэрэглэхгүй байхыг анхаарна уу.
4. Анкетад хавсаргасан материалыг буцаан олгохгүй.
5. Өргөдөл гаргагч нь худал мэдээлэл өгч эсхүл нуун дарагдуулж ажилд орсноор ажлаас халагдана гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байгаа бөгөөд гомдол гаргахгүй байх болно.
6. Та бүхэн Windows-ын стандарт гарын driver ашиглаж бичнэ үү.(Monkey ашигласан бол таны анкет хүчингүйд тооцогдох болно.)

Та асуултад бүрэн гүйцэд, гаргацтай, үнэн зөвөөр бөглөнө үү!
 
Хувийн мэдээлэл
Ургийн овог: * И-мэйл хаяг: * Гэрийн утас:
Эцгийн нэр: * Оршин суугаа хаяг: * Гар утас: *
Өөрийн нэр: * Түр оршин суугаа хаяг: Ажлын утас:
Регистерийн №: * Хүйс: Төрсөн өдөр: *
Иргэний үнэмлэх №: * НДД №: ЭМД №:
Таны зураг: * Зураггүй анкетыг хүлээж авахгүй
Сүүлийн 3 сарын дотор авахуулсан цээж зураг /100px*100px/-ээс ихгүй:
Онцгой шаардлага гарвал харилцах хүний нэр, утас:
Нэр: * Утас: * Ямар холбоотой?: *
Нэр: Утас: Ямар холбоотой?:
Гэр бүлийн байдал: Ам бүлийн тоо: *
Таны хэн болох Нэр Нас Одоо эрхэлж буй ажил
* * * *
Ураг төрлийн байдал /таны эцэг, эх, ах, дүү, өрх тусгаарласан хүүхдээ бичнэ/:
Таны хэн болох Нэр Нас Одоо эрхэлж буй ажил
* * * *
АЛБАН ТУШААЛ
Ямар чиглэлээл, эсхүл ямар албан тушаалд ажиллах сонирхолтой байна вэ?
/хамгийн чухлаас нь дараалуулж бичнэ үү./
Таны хүсч буй цалин хүлээлт:
1. * *
2. Ажилд орох боломжтой өдөр:
3.
Боловсрол
Таны эзэмшсэн боловсрол, мэргэжил /Ерөнхий боловсролын сургуулийг оруулан бичнэ./
Сургуулийн нэр Суралцсан
хугацаа
Төгссөн он Сурлагын үнэлгээ Эзэмшсэн мэргэшил, боловсролын зэрэг
голч дүн хувь
* * * * * *
Хамгаалсан диплом, диссертацийн ажлын нэр, агуулга:
Курс дамжаанд суралцаж төгссөн, мэргэжил дээшлүүлсэн байдал:
Сургууль, курс, дамжааны нэр Суралцсан хугацаа Төгссөн он Эзэмшсэн мэргэшил Үнэмлэх сертификатны №
* * * * *
Ур чадвар
Гадаад хэлний мэдлэг:
Гадаад хэл Ярьсныг ойлгох Өөрөө ярих Уншиж ойлгох Бичиж орчуулах
* * * * *
Компьютер ашиглах түвшин:Ажил үүрэг гүйцэтгэхтэй холбоотой ур чадварууд:
Компьютерийн програмын нэр Ажиллах чадвар
* *
Бусад ур чадвар Чадварын түвшин
* *
Та жолооны үнэмлэхтэй юу?: үгүй тийм бол: ангилал B, C, D, E
Ажлын туршлага
Эрхэлж байсан албан тушаал Хаана ямар байгууллагад Ажилд орсон он/сар Ажлаас гарсан он/сар Тухайн ажлын сарын орлого /цалин г.м/ Ажлаас гарсан шалтгаан Удирдах албан тушаалтны нэр, утас
* * * * * * *
Таны ажлын үндсэн үүрэг Таны гаргаж байсан амжилтууд
* *
Таны ажлын үндсэн үүрэг Таны гаргаж байсан амжилтууд
Таны ажлын үндсэн үүрэг Таны гаргаж байсан амжилтууд
Бусад
Та удаан хугацаагаар ажилгүй байсан бол тайлбар өгнө үү:
Таны авч байсан шагнал урамшуулал:
Шагналын нэр Хаанаас Хэдэн онд Шагнуулсан үндэслэл
* * * *
Таны давуу ба сул тал:
Давуу тал:Сул тал:
* *
Та урлаг спортын ямар нэгэн авъяастай юу?
Урлаг спортын төрөл Хэдэн жил хичээллэсэн Зэрэг, шагналтай эсэх
* * *
Та үндсэн мэргэжлээсээ гадна ямар чиглэлийн ажил хийх сонирхолтой ба чадвар туршлагатай вэ? (Жишээ нь гадаад харилцааны мэргэжилтэн бол худалдааны төлөөлөгч давхар хариуцаж чадна гэх мэт.)
1. * 2.
3. 4.
Та өөрийнхөө талаар нэмэлт мэдээлэл байвал өгнө үү! (Сонгуульт ажил, эзэмшиж, мэргэшсэн чадварууд, онцгой авьяас чадвар, сонирхол, алдар цол өргөмжлөл, давхар эрхэлдэг ажил, г. м.)
Таны мэдлэг чадвар болон бусад зүйлийн талаар тодорхойлох 3 хүн /өмнөх ажил олгогч нараас /:
Овог нэр Хаана ямар байгууллагад Албан тушаал Хаяг, утас
* * * *
“Итали Зайрмаг ХХК” -д ажлын орон тоо гарсан тухай мэдээллийг хаанаас авсан бэ? /та сонголт хийнэ үү/
Сургууль дээрээсээ
Сонин болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн зараас
Найз, төрөл садангаас
Компанитай холбоо барьж, эсвэл өөрөө ирж
Бусад: /дээр дурьдаагүй ямар мэдээллийн сувгаар/
Манай байгууллагад таны ойр дотны хүмүүс ажилладаг уу?
Та урьд өмнө ял шийтгэл эдлэж байсан уу? Эсвэл ямар нэг гэмт хэрэгт татагдан шалгагдаж байсан уу?
үгүй тийм бол:
 
Танд амжилт хүсье!