Тэлмү
Виллаж

Танилцуулга

Гал тогоо

Гал тогоо

Зочны өрөө

Зочны өрөө

Зочны өрөө

Үүдний өрөө

Мастер унтлагын өрөөны угаалтуур

Давхарын шат

Хүүхдийн өрөө

Хүүхдийн өрөө

Мастер унтлагын өрөө

Мастер унтлагын өрөө

Мастер унтлагын өрөөны 00

Хүүхдийн том өрөө

Хүүхдийн том өрөө

1 дүгээр давхар

2 дугаар давхар

Давуу тал

"Тэлмү Виллаж" хотхоныг 360 градусаар харах