Эрүүл мэндэд хоргүй Е1 стандартын хавтан, Реннер брэндын будгаар хүүхдийн өсөлтөнд тохирсон хэмжээтэй хүүхдийн өрөөны тавилгыг санал болгож байна.