Унталгын өрөөны тавилга нь хавтан болон модон материалаар хийгддэг. Орчин үеийн интерэрт тохирсон хэрэглэгчийн хүссэн өнгө хэмжээгээр тааруулан хийх боломжтой. Өргөх системтэй ухаалаг системийг ашгилсан орнууд.