Италийн загвар зохион бүтээгч, архитектор Николас Хахамисын бүтээсэн дизайнерийн тод томруун хэв маяг болон олон талын ур чадварын илэрхийлэл болсон. Энэхүү загварын ойлгомжтой, зохистой хэмжээнүүд олон төрлийн материал, гадаргуу болон өнгөний хослол ямар ч орон зайг тохижуулахад тохиромжтой.