Яагаад биднийг сонгох вэ

Давуу талууд

Хичээл, тоглоом

Өөрийн гэсэн сургалтын байртай 2009 оноос хойш тасралтгүй 6 жил үйл ажиллагаа явуулж...

Цагаан толгой

Өөрийн гэсэн сургалтын байртай 2009 оноос хойш тасралтгүй 6 жил үйл ажиллагаа явуулж...

Мэргэшсэн багш

Өөрийн гэсэн сургалтын байртай 2009 оноос хойш тасралтгүй 6 жил үйл ажиллагаа явуулж...

Эко хоол хүнс

Өөрийн гэсэн сургалтын байртай 2009 оноос хойш тасралтгүй 6 жил үйл ажиллагаа явуулж...

Image
Танилцуулга

Бид хүүхдүүдийнхээ гэрэлт ирээдүйг бүтээх ухаалаг аргад суралцаж байна

Өөрийн гэсэн сургалтын байртай 2009 оноос хойш тасралтгүй 6 жил үйл ажиллагаа явуулж... Өөрийн гэсэн сургалтын байртай 2009 оноос хойш тасралтгүй 6 жил үйл ажиллагаа явуулж..

Хөтөлбөрүүд

Бид гэрэлт ирээдүйг бүтээх гайхалтай хөтөлбөрийг санал болгож байна

Image Image
5693+

хүмүүжигч

463+

Анги, танхим

934+

Мэргэшсэн багш

26+

Байгуулагдсан он

Манай багш нар

Бидэнд заах арвин туршлагатай багш нар бий

Image
Яагаад биднийг сонгох вэ

Боловсролын салбарт 25 жилийн туршлагатай!

Урлаг, Уран сайхан

Өөрийн гэсэн сургалтын байртай 2009 оноос хойш тасралтгүй 6 жил үйл ажиллагаа явуулж...

Дижитал лаборатори

Өөрийн гэсэн сургалтын байртай 2009 оноос хойш тасралтгүй 6 жил үйл ажиллагаа явуулж...

Арга хэмжээ, Үдэшлэг

Өөрийн гэсэн сургалтын байртай 2009 оноос хойш тасралтгүй 6 жил үйл ажиллагаа явуулж...

Тусгай хөтөлбөр

Өөрийн гэсэн сургалтын байртай 2009 оноос хойш тасралтгүй 6 жил үйл ажиллагаа явуулж...

Эцэг эхчүүдийн сэтгэгдэл

Манай цэцэрлэгийн талаар эцэг эхчүүд

Image
Онлайн бүртгэл

Элсэлт үргэлжилж байна!

Image Image Image Image

Арга хэмжээ

Image

Арга хэмжээ гарчиг

Өөрийн гэсэн сургалтын байртай 2009 оноос хойш тасралтгүй 6 жил үйл ажиллагаа явуулж...

Image

Арга хэмжээ гарчиг

Өөрийн гэсэн сургалтын байртай 2009 оноос хойш тасралтгүй 6 жил үйл ажиллагаа явуулж...

Image

Арга хэмжээ гарчиг

Өөрийн гэсэн сургалтын байртай 2009 оноос хойш тасралтгүй 6 жил үйл ажиллагаа явуулж...